Termovizní měření je skutečně velmi účinným preventivním, diagnostickým a kontrolním nástrojem, nesmíme však jeho možnosti přeceňovat. Termovizní kamery měří, respektive dopočítávají povrchové teploty. Bohužel však s touto technologií nepronikneme dovnitř stavebních konstrukcí a skrz ně. Přesto ale termokameru využijeme k odhalování skrytých vad a poruch ve stavebních konstrukcích, které vytvářejí tepelné mosty (místa s masivním únikem tepla z interiéru).

Pokud plánujete zateplení obálky budovy, nebo bylo v uplynulé sezóně na vašem domě naopak dokončeno, nechte si právě nyní v zimě zjistit úniky tepla termokamerou. To samé platí i pro zkolaudované novostavby rodinných domů. Pokud provedla realizační firma zateplení budovy špatně, termokamera to odhalí. V opačném případě pomůže termovizní měření navrhnout vhodné opatření, kterým snížíte tepelné ztráty budovy.
Proč měříme termokamerou právě v zimě?
Termografické měření je vlastně bezkontaktní měření teploty. K měření využívá pro nás neviditelné infračervené záření. Termokamera přesně změří povrchovou teplotu předmětů a vytvoří barevný obraz tepelného pole – termogram. Každé teplotě je v získaném termogramu přiřazena barva podle teplotní škály. Z termogramu tedy poznáme místa s odlišnými hodnotami. Právě proto však potřebujeme značné rozdíly teplot venkovních a uvnitř budovy. Od jara do podzimu prostě termokamery nefungují, respektive fungují nedostatečně. Ideální je nikoli jen chladné, ale vyloženě mrazivé počasí, kdy je zataženo, nemrzne, nesněží a nefouká silný vítr. Měření termokamerou je tedy třeba důkladně naplánovat. A mnohdy nevystačíme ani s meteorologickou předpovědí. Prostě se odborník, který termokamerou disponuje, ráno probudí a zjistí – dnes je ten správný den.

Co odhalí termokamera
Termokamera nahradí lidské oko, které není schopno vidět infračervené záření. Objevíme tak zjevná i skrytá místa, kterými utíká teplo. Zjistíme, jakých chyb se na našem domě dopustili řemeslníci (utěsnění oken, provedení spár, zateplení, styk stavebních konstrukcí, …). Zjistíme však i závady podlahového topení, nebo dokonce poruchy v elektroinstalaci a na elektrických zařízeních. Termokamera tak pomůže předcházet požárům.
Nejen tepelné mosty, ale i vzduchotěsnost
Vzduchotěsnost je stejně závažným problémem staveb jako unikání tepla tepelnými mosty. A nehovoříme nyní o vzduchotěsnosti ve smyslu moderních pasivních domů procházejících blower door testem (testem vzduchotěsnosti), ale ve smyslu prasklin, trhlin a škvír ve stavebních konstrukcích a netěsností (například oken). Teplo prostě pouze neprostupuje hmotou, ale nejraději uniká tudy, kde nemá žádnou překážku – dírami. Jinak též hovoříme o nežádoucí filtraci vzduchu. Ano, větrat je třeba, výměna vzduchu v interiéru je nezbytná. Od toho je zde však správné větrání okny, řízená výměna vzduchu s rekuperací a nebo klimatizace. K určité výměně vzduchu navíc dochází přímo stavebními konstrukcemi (prostupem hmotou), kdy se vlhký a vydýchaný vzduch dere ven a čerstvý a suchý vzduch naopak dovnitř. Netěsnostmi ve stavebních konstrukcích navíc proniká vodní pára (vlhký a vydýchaný vzduch), která zde může v zimě kondenzovat. Netěsnosti (nedostatečná vzduchotěsnost) mohou dokonce způsobit větší tepelné úniky než tepelné mosty.

Rozdílné podmínky pro měření tepelných mostů a netěsností
Měření termokamerou probíhá nejčastěji za přirozeného rozdílu tlaků mezi interiérem a exteriérem. Rozdíl tlaků tedy činí „jednotky“ Pa. Jestliže však chceme měřit i netěsnosti, potřebujeme tlakový rozdíl „řádově v desítkách“ Pa. To se však většinou neprovádí. Měřením jsou tedy odhalena místa úniku tepla, ale již není zjištěno, jak teplo vlastně uniká. Navržená opatření pak nemohou být dostatečná.
Přednosti měření termokamerou
Zjištěním míst masivního úniku tepla a provedením úsporných opatření snížíme náklady na spotřebu energií
Pomůže předcházet vzniku plísní (v místech s tepelnými mosty a v místech netěsností bude v zimě zaručeně kondenzovat vodní pára)
Měření je bezkontaktní, nemusíme proto jakkoli zasahovat do stavebních konstrukcí
Digitální údaje, které získáme, můžeme dál uchovávat a pracovat s nimi
Měření probíhá s přesností 0,2 oC
Termokamerou dokonce odhalíme i přehřívající se části elektrických zařízení a zamezíme tak riziku požáru

Využijte termokameru při reklamacích
Snímky získané termokamerou nám dokonce pomohou při reklamacích provedených stavebních prací, především pak v případě výměny oken a zateplování obálky budovy a střechy, ale i u převzatých novostaveb. Termosnímek je pádným argumentem, který nelze popřít. Odborně provedené termografické měření nám prostě může uspořit nemalé peníze. Dejte si však pozor na konkrétní „odborníky,“ zdaleka ne každý dovede zajistit kvalitní měření a výstupy. Důležitá je též konkrétní technika, především rozlišení kamery. Navíc by vám neměl dodavatel pouze předat termosnímky, ale měl by v nich také umět číst, vysvětlit vám, co termogram říká a také poradit, jak únikům tepla zabránit.

Zdroj: https://www.ceskestavby.cz/clanky/vyuzijte-jeste-zimu-k-mereni-termokamerou-21823.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *