Výměna oken spojená se snahou snížit energetickou náročnost (zabránit únikům tepla) vede bohužel často k zhoršení vnitřního prostředí v bytech i domech.

V nedostatečně větraných místnostech se hromadí škodlivé látky. Jednou z nich je oxid uhličitý (CO2).

Koncentrace CO2 patří mezi základní ukazatele kvality vnitřního prostředí budov. Zvyšující se koncentrace CO2 se na lidském organismu projevuje příznaky únavy, malátnosti, bolesti hlavy.

Účinky CO2 na lidský organismus
cca 350 ppm úroveň venkovního prostředí
do 1000 ppm doporučená úroveň CO2 ve vnitřních prostorách
1200-1500 ppm doporučená maximální úroveň CO2 ve vnitřních prostorách
1000-2000 ppm nastávají příznaky únavy a snižování koncentrace
2000-5000 ppm nastávají možné bolesti hlavy
5000 ppm maximální bezpečná koncentrace bez zdravotních rizik
> 5000 ppm nevolnost a zvýšený tep
> 15 000 ppm dýchací potíže
> 40 000 ppm možná ztráta vědomí

Maximální koncentraci CO2 v budovách upravuje vyhláška 268/2009Sb., konkrétně její změna číslo 20/2012 Sb. Podle této vyhlášky nesmí překročit koncentrace CO2 hodnotu 1500 ppm. Toho lze dosáhnout v případě, že výměna vzduchu v obývané místnosti bude cca 25 m3/hod. na osobu.

Takové množství vzduchu ale určitě neprojde novými zavřenými okny a obvykle ani novými okny otevřenými do mikroventilační polohy.

Kritickými místnostmi v domě jsou ty, ve kterých se spí a kritickými nemovitostmi jsou především malometrážní byty se dvěma a více osobami.

V jednom takovém menším bytě provedli inspektoři NEMOPAS měření koncentrace CO2 během noci. Měření proběhlo v ložnici bytu 2 + kk výměry 50 m2 v panelovém domě. Ložnice má velikost 16 m2, plocha okna je 3,3 m2 a délka otevírané spáry okna je 10,4 m. V ložnici spali dva dospělí lidé, dveře z ložnice do chodby byly celou noc zavřené a ráno se 20 minut větralo plně otevřeným oknem.

Následně inspektoři vše zpracovali do grafu, který ukazuje průběh koncentrace oxidu uhličitého během noci.

Z grafu vyplývá, že okno v posuzované ložnici nedokázalo dostatečně vyvětrat místnost ani při otevření do mikroventilační polohy.  Mikroventilační poloha nového okna by v posuzované místnosti postačovala, pokud by okno mělo plochu 4,5 m2 a délka otevírané spáry okna by byla 12 m. Takto velká okna by na šířku vyplňovala celou vnější stěnu posuzované ložnice. Okno by muselo být otevřeno celou noc.

V následující tabulce jsou orientačně vypočteny a stanoveny dostatečné délky otevírané spáry okna v závislosti na ploše místnosti a počtu osob. Je vidět, že zvláště u místností s malou podlahovou plochou a novými okny délka otevíravé spáry okna překračuje „smysluplné“ hodnoty.

Ke zvýšení koncentrace oxidu uhličitého v obytných místnostech může přispívat také používání plynových spotřebičů či nedostatečně větraný prostor garáže provozně spojený s obytnou částí domu. Měření koncentrace oxidu uhličitého se provádí speciálními foto-akustickými nebo infračervenými snímači.

V malém bytě se můžete dusit i bez cizího přičinění – Novinky

Využijte měření vzduchu u Vás doma:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *