Dotace Oprav dům po babičce

Nový dotační program nabídne domácnostem zálohové financování komplexních renovací nemovitostí.

Cílem programu je zrychlit tempo renovací za účelem snižování energetické náročnosti budov, využití stávajícího bytového fondu a zvyšování dostupnosti kvalitního a úsporného bydlení.
Program je určen vlastníkům rodinných domů či rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří jsou ekonomicky aktivní, tj. zaměstnancům, zaměstnavatelům, osobám samostatně výdělečně činným, pracujícím důchodcům, pracujícím studentům a učňům, rodičům na mateřské dovolené. Žádat mohou jako fyzické osoby nepodnikající.

Vysoké koncentrace oxidu uhličitého snižují výkonnost a ohrožují zdraví

Koncentrace CO2 patří mezi základní ukazatele kvality vnitřního prostředí budov. Zvyšující se koncentrace CO2 se na lidském organismu projevuje příznaky únavy, malátnosti, bolesti hlavy. Maximální koncentraci CO2 v budovách upravuje vyhláška 268/2009Sb., konkrétně její změna číslo 20/2012 Sb. Podle této vyhlášky nesmí překročit koncentrace CO2 hodnotu 1500 ppm. Toho lze dosáhnout v případě, že výměna vzduchu v obývané místnosti bude cca 25 m3/hod. na osobu.

Měření termokamerou

Termovizní měření je skutečně velmi účinným preventivním, diagnostickým a kontrolním nástrojem, nesmíme však jeho možnosti přeceňovat. Termovizní kamery měří, respektive dopočítávají povrchové teploty. Bohužel však s touto technologií nepronikneme dovnitř stavebních konstrukcí a skrz ně. Přesto ale termokameru využijeme k odhalování skrytých vad a poruch ve stavebních konstrukcích, které vytvářejí tepelné mosty (místa s masivním únikem tepla z interiéru).

Pokud plánujete zateplení obálky budovy, nebo bylo v uplynulé sezóně na vašem domě naopak dokončeno, nechte si právě nyní v zimě zjistit úniky tepla termokamerou. To samé platí i pro zkolaudované novostavby rodinných domů. Pokud provedla realizační firma zateplení budovy špatně, termokamera to odhalí. V opačném případě pomůže termovizní měření navrhnout vhodné opatření, kterým snížíte tepelné ztráty budovy.