OMIA Stav s.r.o.
OMIA Stav s.r.o.
technický dozor investora
OMIA Stav s.r.o.
OMIA Stav s.r.o.
technické poradenství
OMIA Stav s.r.o.
OMIA Stav s.r.o.
Sanace
V průběhu realizace TDI zajišťuje průběžnou kontrolu kvality, dodržování technologických postupů, identifikuje vady a dohlíží na jejich odstraňování. Během stavby TDI spolupracuje se všemi účastníky výstavby s cílem dosáhnout maximální kvality díla. Účastní se dílčích a komplexních zkoušek díla, kolaudačního a přejímacího řízení. Zajišťuje soupis vad a nedodělků a kontroluje jejich odstraňování.
DOZVĚDĚT SE VÍCE
Nevíte si rady s technickými problémy na stavbě? Naši specialisti z oboru diagnostiky staveb a stavebních hmot Vám dokáží poradit a pomoct v návrhu řešení případné sanace. Pokud si nevíte rady se zdravým prostředím u Vás doma, dokážeme zjistit úniky tepla termokamerou Flir, množství CO2 ve vzduchu, radonu v místnosti, poletavých částic PM 2.5 a PM 1 a VOC. Ty jsou základem pro zdravé prostředí u Vás doma.
DOZVĚDĚT SE VÍCE
V oboru realizace staveb se zaměřujeme na individuální odstraňování defektů na stavbě. Provádíme beztlakové injektážní práce, vysoušení, ochranu a sanaci betonů proti degradaci aj.
DOZVĚDĚT SE VÍCE

AKČNÍ NABÍDKY

999,- Kč

999,- Kč

MĚŘENÍ KVALITY VZDUCHU
Měření kvality ovzduší u Vás doma – množství CO2 ve vzduchu, radonu v místnosti, poletavých částic PM 2.5 a PM 1 a VOC. Ty dobré hodnoty jsou základem pro zdravé prostředí u Vás doma.
999,- Kč

999,- Kč

MĚŘENÍ ÚNIKŮ TEPLA TERMOKAMEROU
Zjistěte místa úniku tepla, či různých defektů v konstrukci

KONTAKTY

Před osobní návštěvou v místě sídla naší společnosti prosíme nejprve o telefonickou domluvu termínu.
OMIA Stav s.r.o.

OMIA Stav s.r.o.

Prchalov 51, 742 58 Příbor
IČ: 05699746 BÚ: 9749388001/5500 DS: zx29vaw
Kontakty

Kontakty

+420 775 460 460 OmiaStav@gmail.com

Projekty

Naše společnost si zakládá na osobním a individuálním přístupu k zákazníkovi a kvalitních službách, a to pro všechny zákazníky, ať už se jedná o velké investory nebo soukromé osoby. Samozřejmostí je komplexnost řešení všech zakázek. V návaznosti na požadavky a přání zákazníka dovedeme zajistit dodávky menšího i většího rozsahu.

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT

Články

Z dění okolo nás

Dotace Oprav dům po babičce

Nový dotační program nabídne domácnostem zálohové financování komplexních renovací nemovitostí. Cílem programu je zrychlit tempo renovací za účelem snižování energetické náročnosti budov, využití stávajícího bytového fondu a zvyšování dostupnosti kvalitního a úsporného bydlení. Program je určen vlastníkům rodinných domů či rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří jsou ekonomicky aktivní, tj. zaměstnancům, zaměstnavatelům, osobám samostatně výdělečně činným, pracujícím důchodcům, pracujícím studentům a učňům, rodičům na mateřské dovolené. Žádat mohou jako fyzické osoby nepodnikající.

Vysoké koncentrace oxidu uhličitého snižují výkonnost a ohrožují zdraví

Koncentrace CO2 patří mezi základní ukazatele kvality vnitřního prostředí budov. Zvyšující se koncentrace CO2 se na lidském organismu projevuje příznaky únavy, malátnosti, bolesti hlavy. Maximální koncentraci CO2 v budovách upravuje vyhláška 268/2009Sb., konkrétně její změna číslo 20/2012 Sb. Podle této vyhlášky nesmí překročit koncentrace CO2 hodnotu 1500 ppm. Toho lze dosáhnout v případě, že výměna vzduchu v obývané místnosti bude cca 25 m3/hod. na osobu.

Měření termokamerou

Termovizní měření je skutečně velmi účinným preventivním, diagnostickým a kontrolním nástrojem, nesmíme však jeho možnosti přeceňovat. Termovizní kamery měří, respektive dopočítávají povrchové teploty. Bohužel však s touto technologií nepronikneme dovnitř stavebních konstrukcí a skrz ně. Přesto ale termokameru využijeme k odhalování skrytých vad a poruch ve stavebních konstrukcích, které vytvářejí tepelné mosty (místa s masivním únikem tepla z interiéru). Pokud plánujete zateplení obálky budovy, nebo bylo v uplynulé sezóně na vašem domě naopak dokončeno, nechte si právě nyní v zimě zjistit úniky tepla termokamerou. To samé platí i pro zkolaudované novostavby rodinných domů. Pokud provedla realizační firma zateplení budovy špatně, termokamera to odhalí. V opačném případě pomůže termovizní měření navrhnout vhodné opatření, kterým snížíte tepelné ztráty budovy.

Spolupráce