Technický dozor investora

V průběhu realizace TDI zajišťuje průběžnou kontrolu kvality, dodržování technologických postupů, identifikuje vady a dohlíží na jejich odstraňování. Během stavby TDI spolupracuje se všemi účastníky výstavby s cílem dosáhnout maximální kvality díla. Účastní se dílčích a komplexních zkoušek díla, kolaudačního a přejímacího řízení. Zajišťuje soupis vad a nedodělků a kontroluje jejich odstraňování.
. . .

Technické poradenství

Nevíte si rady s technickými problémy na stavbě? Naši specialisti z oboru diagnostiky staveb a stavebních hmot Vám dokáží poradit a pomoct v návrhu řešení případné sanace. Pokud si nevíte rady se zdravým prostředím u Vás doma, dokážeme zjistit úniky tepla termokamerou Flir, množství CO2 ve vzduchu, radonu v místnosti, poletavých částic PM 2.5 a PM 1 a VOC. Ty jsou základem pro zdravé prostředí u Vás doma.
999,- Kč

999,- Kč

MĚŘENÍ KVALITY VZDUCHU
Měření kvality ovzduší u Vás doma – množství CO2 ve vzduchu, radonu v místnosti, poletavých částic PM 2.5 a PM 1 a VOC. Ty dobré hodnoty jsou základem pro zdravé prostředí u Vás doma.
999,- Kč

999,- Kč

MĚŘENÍ ÚNIKŮ TEPLA TERMOKAMEROU
Zjistěte místa úniku tepla, či různých defektů v konstrukci
. . .

Sanační práce

dle individuální domluvy