PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

V této fázi projektu jsme již společnými silami dokončili návrh Vašeho vysněného domu a nyní je potřeba zpracovat jednotlivé stupně projektové dokumentace do takové formy, jejímž výsledkem bude stavební povolení.

Každá stavba je realizována na základě projektové dokumentace a ta se skládá z několika dílčích částí (stupně projektu). Každý stupeň má svůj zákonem daný účel a rozsah.

 

V rámci tvorby projektové dokumentace zpracováváme:

            – Dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR), nebo územní souhlas (DÚS)

            – Dokumentaci pro stavební povolení (DSP)

            – Dokumentaci k provedení stavby (DPS)

            – Dokumentaci změny stavby před dokončením (ZSPD)

            – Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS)

            – Dokumentaci změny stavby (DZS)

 

V rámci služeb poskytujeme i inženýrskou činnost (Obstarávání vyjádření správců sítí o existenci jejich zařízení, obstarání stanovisek dotčených orgánů státní správy k projektu, projednání a odsouhlasení projektu se stavebním úřadem)

 

dokumentace