Architektonická studie

 Zpracování studie je to, co odlišuje individuální projekt od typového domu na klíč. Jedná se o nejdůležitější krok k vytvoření projektu rodinného domu Vám přesně na míru. Je třeba si uvědomit, jak důležitou roli při výběru typového nebo tvorbě návrhu individuálního RD hraje situování a výškové členění pozemku. Pro správné osazení RD na pozemek je velmi důležité zohlednit tyto aspekty, které mají vliv také na dispoziční řešení domu, orientaci místností vůči světovým stranám atd.

Studie zahrnuje:

– situace umístění stavby na pozemku

– půdorysy všech podlaží se základními rozměry

– základní řezy rodinného domu se základními rozměry

– pohledy na jednotlivé průčelí domu

– vizualizace

 

Výkresovou část doplňuje část textová, kde jsou zmíněny např. základní informace o použitých materiálech, obestavěný, užitný prostor.

Na společných schůzkách s Vámi budeme  diskutovat, analyzovat a rozebírat každý aspekt řešeného projektu. Budeme Vám předkládat návrhy řešení a Vy budete naši práci korigovat směrem, který Vám bude nejlépe vyhovovat. Jedině tak dosáhneme ideálního řešení, se kterým budete spokojeni.

Celková cena studie: cena je vždy individuální podle druhu a rozsahu zakázky