TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
vykonává kontrolní činnost, při které sleduje zda dodavatel provedl stavbu v souladu s právními předpisy
+420 775 460 460
zastupuje stavebníka vůči zhotoviteli
OmiaStav@gmail.com
Kontrolujeme provádění staveb

Technický dozor investora a stavební dozor

Projektová dokumentace

Kontakty

Domů