ZreΛlizujeme VΛše předstΛvy
Od Vaší první myšlenky až k hotovému.
Důvěřuj, ale prověřuj
Na dodržení správných technologických postupů a použití vhodných materiálů závisí výsledná kvalita díla.
Přímo vám na míru
Individualní v každém detailu

Architektonická studie

Projektová dokumentace

Technický dozor investora

Domů

Pracujeme jinak

Problém přenést ideu mezi investorem, pak autorem návrhu a dále zhotovitelem je v praxi tak problematické, že ve většině případů dopadá dílo velice rozdílně oproti původním představám investora.

 

 

Každý projekt je jiný, liší se typem zadání a řadou dalších faktorů. Mnohým problémů lze předejít individuálním přístupem v každé fázi projektu (od myšlenky přes projekci,  realizaci až po konečnou kontrolu kvality).